คิดเพื่อทุกชีวิต
 • DESIGN
 • PORTFOLIO
 • LINKs
 • ลำดับ ตำแหน่ง รายละเอียด/ลักษณะงาน จำนวน ความสำคัญ
  1 รับสมัคร สถาปนิก Architect ออกแบบ เสนองานลูกค้า - ปิดรับสมัคร
  2 รับสมัคร ออกแบบภายใน interior ออกแบบ ตกแต่งภายใน 3D - ปิดรับสมัคร
  3 รับสมัครคนงานก่อสร้าง รับสมัครคนงานก่อสร้าง (ไทย) หลายตำแหน่ง เปิดรับ
  4 โฟร์แมน รับผิดชอบบริการหน้างานก่อสร้างแต่ละไซต์ - ปิดรับสมัคร
  5 ช่าง ช่างรับเหมาก่อสร้างงานต่างๆ ไฟฟ้า, ประปา, ช่างสี, ก่ออิฐฉาบปูน หลายตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
  6 พนักงานเขียนแบบ,AutoCad,Draftman เขียนแบบ แก้ไขแบบ, ประสานงานเกี่ยวกับแบบ - ปิดรับสมัคร